Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Kallelse årsmöte 2024

Skriven av Administrator on .

SKRA

    Hej SKRA-medlem!

    Kallelse till årsmöte.

 

Du är välkommen till vårt årsmöte tisdagen den 13 februari kl. 19:00.
Vi håller till som vanligt i vår klubbstuga ute på Rönnbäcken.
Drop in från kl. 18:00, efter mötet blir det semlor och kaffe.

(Finns det önskemål om något annat än en semla och kaffe så meddela undertecknad).

 Välkommen önskar styrelsen i Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
 gm Stefan SM2ILF, 0702170401 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Förslag till dagordning vid årsmöte 13 februari 2023

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av ordförande för mötet.

§3 Val av sekreterare för årsmötet.

§4 Val av två justeringsmän, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att tjänstgöra som rösträknare.

§5 Rösträknarna upprättar röstlängd för mötet med hjälp av den förteckning över röstberättigade medlemmar som kassören tillhandahåller.

§6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

§7 Frågan om dagordningens godkännande.

§8 Framläggande av styrelse- och kassarapport.

§9 Framläggande av revisionsberättelse.

§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11   Val av styrelseledamöter.
         a) Val av kassör för två år.
         b) Val av sekreterare för två år.  
         c) Val av ledamot, tillika 2:e vice ordförande för två år.
         d) Val av 1:e styrelsesuppleant.

§12 Val av funktionärer; ledamöter till sektioner, kommittéer och övriga
       funktioner för det kommande verksamhetsåret.

§13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för det
       kommande verksamhetsåret.

§14 Val av valberedning inför nästa årsmöte, bestående av två personer varav         en sammankallande, samt en suppleant för dessa.

§15 Behandling av budget för innevarande år, samt fastställande av tak för       
       medlemsavgift för påföljande år.

§16 Behandling av förslag från styrelsen.

§17 Behandling av inkomna motioner.

§18 Mötets avslutande.

§19 Övriga frågor/information.

 

Nu kör vi igång vintern/vårens klubbkvällar

Skriven av Administrator on .

A list of those who make coffee and clean the clubhouse!Jaha, så var det dags igen att börja tänka på vad du skall göra på tisdagkvällarna! På vissa av dem skall du fixa fika åt oss andra! :-)

Under Klubbkvällar hittar du en ny lista på vilka som sköter fikat och städar bort brödsmulor mm. En städlista mao.

Kallelse till Distrikt 2 möte i samband med loppmarknaden 19e Augusti

Skriven av Administrator on .

Sveriges Sändareamatörer

SSA's Distrikt 2 möte i Skelleftehamn

Tid: Lördagen 19 Augusti kl 13:00

Plats: Rotundan i Skelleftehamn

 

Härmed kallas SSA-medlemmar i distrikt 2 till distriktsmöte den 19:e augusti 2023 kl.
13:00.
Mötet kommer att genomföras i Rotundan i Skelleftehamn i samband med SK2AU:s
traditionella loppis.
Inlotsning via repeater, RV56 (R4) (Tonöppning 1750) Direktfrekvens 145,550 (handapparat)
Adress: Vintergatan 50, Skelleftehamn
Karta:
Länk till eniro

Efter mötet föreslås att äta gemensam middag. Lämplig restaurang meddelas i samband med loppisen. Middag betalar man själv.

Önskar man övernatta i Skellefteå finns möjlighet vid något av stadens hotell. Övernattning sker på egen bekostnad.

Välkommen!
SM2OAE, Tomas: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
T.f. DL2
SM2PDT, Per: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
ordförande i SK2AU

Förslag till Dagordning

1. Mötets öppnande och ev. parentation
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet
3. Mötets behöriga utlysning
4. Fastställande av dagordning för mötet
5. Föregående mötesprotokoll
6. Distriktsstyrelsen och dess organ
7. Distriktskassan
8. Rapport från distriktet
9. Bulletinverksamheten
10. QSL-service
11. Övriga rapporter (från klubbar, funktionärer m.fl.)
12. Motioner och propositioner till SSA:s kommande årsmöte
13. Utbildnings och rekryteringsfrågor
14. Val av distriktsledare, fyllnadsval 1 år. Val av distriktsvalberedning
15. Övriga frågor
16. Nästa distriktsmöte (tid, plats och program)
17. Mötets avslutning

Valberedningens förslag till ny DL2; SM2MTR, Per Gedda.

Kort presentation om Per;
Engagerad och meriterad testkörare med många år vid mikrofonen. Aktiv inom portabeltester som
SMFF och WWFF. Varit delaktig i certifikatutbildning och genomfört CW-kurs. Styrelseledamot i FURA
samt del i SSA:s valberedning. Tidigare känd som SM3MTR.

Loppmarknad och amatörradioträff i Skelleftehamn den 19 aug

Skriven av Administrator on .

 SKRA

Loppmarknad och

amatörradioträff i

Skelleftehamn den 19 aug.

Lördagen den 19e augusti 2023 inbjuder Skellefteå Radioamatörer, SKRA till loppmarknad och amatörradioträff i Skelleftehamn.

Vi startar kl. 10:00 och håller på fram till kl. 15:00.

Utställare är välkomna från kl. 8:30.

Plats, Rotundan Skelleftehamns Folkets Hus

Ingen avgift för utställningsbord, men säljare måste anmäla hur många bordsmeter de behöver!

Bokning av bord och frågor till:

Per, SM2PDT, tel. 070-630 51 10, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stefan, SM2ILF, tel 070-217 04 01, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sedvanlig servering av mackor, kaffe, te, läsk och varm korv.

Inlotsning på 145,700 (R4).

 

Varmt välkommen!

Skellefteå Radioamatörer SK2AU

Styrelsen/Per-SM2PDT

Kallelse årsmöte 2023

Skriven av Administrator on .

SKRA

    Hej SKRA-medlem!

    Kallelse till årsmöte.

 

Du är välkommen till vårt årsmöte tisdagen den 21 februari kl. 19:00.
Vi håller till som vanligt i vår klubbstuga ute på Rönnbäcken.
Drop in från kl. 18:00, efter mötet blir det semlor och kaffe.

(Finns det önskemål om något annat än en semla och kaffe så meddela undertecknad).

 Välkommen önskar styrelsen i Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
 gm Stefan SM2ILF, 0702170401 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Förslag till dagordning vid årsmöte 21 februari 2023

 •  1 Mötets öppnande.
 •  2 Val av ordförande för mötet.
 •  3 Val av sekreterare för årsmötet.
 •  4 Val av två justeringsmän, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att tjänstgöra som rösträknare.
 • 5 Rösträknarna upprättar röstlängd för mötet med hjälp av den förteckning över röstberättigade medlemmar som kassören tillhandahåller.
 • 6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • 7 Frågan om dagordningens godkännande.
 • 8 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
 • 9 Framläggande av revisionsberättelse.
 • 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • 11 Val av styrelseledamöter.
       a) Val av ordförande för två år.
       b) Val av ledamot, till lika 1:e vice ordförande för två år.
       c) Val av andre styrelsesuppleant för två år.
 • 12 Val av ledamöter till sektioner, kommittéer och övriga funktioner för det kommande verksamhetsåret.
 • 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret.
 • 14 Val av valberedning inför nästa årsmöte, bestående av två personer varav en sammankallande, samt en suppleant för dessa.
 • 15 Behandling av budget för innevarande år, samt fastställande av tak för medlemsavgift för påföljande år.
 • 16 Behandling av förslag från styrelsen.
 • 17 Behandling av inkomna motioner.
 • 18 Frågan om kostnader för årsmötet.
 • 19 Mötets avslutande.

 

Nu kör vi igång vårens klubbkvällar

Skriven av Administrator on .

A list of those who make coffee and clean the clubhouse!Jaha, så var det dags igen att börja tänka på vad du skall göra på tisdagkvällarna! På vissa av dem skall du fixa fika åt oss andra! :-)

Under Klubbkvällar hittar du en ny lista på vilka som sköter fikat och städar bort brödsmulor mm. En städlista mao.

Kallelse till Distrikt 2 möte i Burträsk

Skriven av Administrator on .

Sveriges Sändareamatörer

SSA's Distrikt 2 möte i Burträsk

Tid: Lördagen 12 November kl 10:00

Plats: Burträsk Värdshus

 

Lördagen den 12 november 2022 kl. 10:00
Vi börjar dagen med fika, kaffe/te och macka c:a 09:30 vid Burträsk Värdshus. Inlotsning på 145,550 (handapparat/mobil)

Därefter förflyttar vi oss till Studieförbundet Vuxenskolans lokaler tvärs över gatan.
10:00 startar årets Distrikt-2 möte enligt dagordning. 


Eftersom det har varit uppehåll i D2-möten de senaste åren har det medfört att vi hamnat lite i otakt med verksamheten.
• Varje klubb uppmanas att resonera om och ha förslag på ny DL2 samt vice.

Efter mötet finns möjlighet att äta lunch vid Burträsk Värdshus (förbokning av lunch krävs, anmälan till SM2OAE som kontaktar värdshuset)

Efter årsmötet och lunch blir det studiebesök vid conteststationen SJ2W. Mikael visar oss den fina anläggningen. SM2UVU Niklas bistår Mikael med visningen.

Eftermiddagsfika vid lämplig tidpunkt.

Önskar man övernatta så finns möjlighet vid Burträsk Värdshus. Bokning gör man själv.
• D-2 bjuder på för- och eftermiddagsfika.
• Lunch bekostar man själv.

OBS!
Fika och lunch måste förbeställas. Anmälan till SM2OAE/Tomas senast den tisdag den 8:e november.
Välj mellan kött eller fisk.
Meddela också ev. specialkost.
Länkar: Burträsk Värdshus – Kvarterskrogen i bygden (burtraskvardshus.se)


https://www.eniro.se/burtr%c3%a4sk+v%c3%a4rdshus/f%C3%B6retag

Välkommen!
SM2OAE, Tomas : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SM2PDT, Per : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SM2UVU, Niklas: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utflykt till Ralf i Uttersjöbäcken 22:a Oktober

Skriven av Administrator on .

SKRA:s medlemmar är välkomna på utflykt till Ralfs-tubes i Uttersjöbäcken den 22 okt. kl 13.30, vi får kolla på hans lager och fika i hans kafé. Vi försöker samåka i mesta möjliga mån, om någon har svårt att köra själv får vi fixa transport på något vis.

Anmälan senast den 18 okt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0702170401 

/SKRA styrelse 

Nu drar vi igång med klubbkvällarna igen!

Skriven av Administrator on .

A list of those who make coffee and clean the clubhouse!Jaha, så var det dags igen att börja tänka på vad du skall göra på tisdagkvällarna! På vissa av dem skall du fixa fika åt oss andra! :-)

Under Klubbkvällar hittar du en ny lista på vilka som sköter fikat och städar bort brödsmulor mm. En städlista mao.

Loppmarknad och amatörradioträff i Skelleftehamn den 20 aug

Skriven av Administrator on .

 SKRA

Loppmarknad och

amatörradioträff i

Skelleftehamn den 20 aug.

Lördagen den 20e augusti 2022 inbjuder Skellefteå Radioamatörer, SK2AU till loppmarknad och amatörradioträff i Skelleftehamn.

Vi startar kl. 10:00 och håller på fram till kl. 15:00.

Utställare är välkomna från kl. 8:30.

Plats, Rotundan Skelleftehamns Folkets Hus

Ingen avgift för utställningsbord, men säljare måste anmäla hur många bordsmeter de behöver!

Bokning av bord och frågor till:

Per, SM2PDT, tel. 070-630 51 10, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stefan, SM2ILF, tel 070-217 04 01, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sedvanlig servering av mackor, kaffe, te, läsk och varm korv.

Inlotsning på 145,700 (R4).

Utförligare vägbeskrivning och info kommer att finns på vår

Varmt välkommen!

Skellefteå Radioamatörer SK2AU

Styrelsen/Per-SM2PDT

Klubbkvällar våren 2022

Skriven av Administrator on .

A list of those who make coffee and clean the clubhouse!Jaha, så var det dags igen att börja tänka på vad du skall göra på tisdagkvällarna! På vissa av dem skall du fixa fika åt oss andra! :-)

Under Klubbkvällar hittar du en ny lista på vilka som sköter fikat och städar bort brödsmulor mm. En städlista mao.