Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Skellefteå Radioamatörer, SKRA
Amatörradiosignal SK2AU

Studiebesök Skellefteå Flygplats

Bilderna har tagits av Sören Wallén/SM2DLA. Av förklarliga skäl finns han inte själv med på bilderna.
Photos © Copyright Sören Wallén/SM2DLA. All rights reserved.

Ett varmt tack till tornchef Mats Nilsson och trafikledare Birgitta Holmgren för ett lärorikt besök och ett personligt mottagande.
Tornchef Mats Nilsson, längst till höger, visade oss runt och berättade om flygledarnas arbete. I mitten kontrollpanel och radar. Längst fram till vänster sitter flygledaren Birgitta Holmgren och bakom henne Tryggve/SM2FAY. Vetgiriga radioamatörer dröjde sig kvar i det längsta. André/SM2RHL, Per/SM2PDT samt en mycket skymd Tryggve/SM2FAY pratar radar med Birgitta Holmgren. Eller var det kanske inte radarn som drog? Hmmm...

Studiegänget med från vänster Inger/XYL de SM2FAY, Bengt/SM2KYA, André/SM2RHL, Per/SM2PDT, Kjell/SM2KYD samt Tryggve/SM2FAY. Längst till höger skymtar trafikledaren Birgitta Holmgren.

Läs mer om luftfart på Luftfartsverkets hemsida. Välj flygplats Skellefteå för lokal information.