Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Tore, SM7CBS, gjorde succé på årsmötet

Skriven av Administrator on .

Tore, SM7CBS, im stegmatning av antenner
SSAs årsmöte i Växjö den 15-17 april var välbesökt, från distrikt 2 kom en handfull amatörer. Som vanligt på årsmöten, så var där en rad olika utställare och firmor med smått och stort på borden.

Dessutom ett antal intressanta föredrag under lördagen, svårigheten var att välja vilka man skulle höra på. Det var allt från QSL-kortshistoria, CW-nycklar till paraboler och BCDX-ing.


Men ett som drog många intresserade åhörare var Tores, SM7CBS, intressanta föredrag om "Stegmatning av antenner". I en välfylld skolaula övertygade Tore med säkerhet en hel del amatörer om stegmatningens fördelar gentemot koaxmatning. Det förstod man av alla intresserade som ville ha svar på sina frågor. Även efter bankettmiddagen handlade eftersnacket ofta om detta ämne.

Läs mer i QTC 5/2009
"Fasningsmatad 2-elements quad" och i 12/2009 "Kontroll av fasläget i stegmatare plus lite annat."

Som fotnot kan nämnas att Tore påminde om att han var med på SkRA´s första klubbmöte 1960
uppe på Perssons Matsalar. Det var något halvår innan han fick sin licens, han var medlem i SKRA under sin tid i Skellefteå. Tore har släkt häruppe, så vi hoppas på ett snart besök!
Källa och foto: SM2BYW

Läs mer>>