Hur man kollar sändarpåverkan på en repeater

Skriven av Administrator on .


Denna repeater är normalt placerad på Saddle Mountain nära Ocean Shores i Washington, men är nu inne på verkstan för reparation av ett intermittent fel.

De flesta repeatrar körs på en antenn och då behövs ett duplexfilter, det består av 4 eller 6 kaviteter, 2 eller 3 för TX resp RX. Låt säga att sändareffekten in i filtret är 25 W, i mottagaränden skall mottagaren kunna höra en svag signal, kanske 0,2 µV (miljondels volt). Det säger sig självt att det måste vara en helsikes dämpning mellan TX oxh RX, i annat fall så får man använda röksignalen från RX-trissan att kommunicera med... :-)

OM filtret inte är optimalt trimmat, så kan en del av sändareffekten slinka runt och komma in i mottagaren. Då får man det jänkarna kallar "desense", dvs känslighetsnedsättning. Vi säger ibland "sändarpåverkan på mottagaren". Ett tecken på "desense" är att man kan starta repeatern, men när dess sändare startat, så kommer man inte in på den.

Videon visar när Pete, K7PP, kollar ev känslighetsnedsättning. Det finns andra metoder att kolla detta på än den Pete använder. Jag föredrar att mäta känsligheten utan resp med sändare tillslagen. På site kan man även kolla ev. yttre påverkan, dvs ifall andra sändare i grannskapet påverkar mottagarkänsligheten. (Inte helt ovanligt i stora master!)