Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Hög tid att betala medlemsavgiften!

Skriven av Administrator on .

medlemskort_skra2_sNytt år, nya insatser...

Du som är hedersmedlem eller som redan har betalt, kan bortse från detta meddelande.

Medlemsavgiften för 2018 är oförändrat 250 kr för vuxna och 100 kr för studerande under 18 år. Medlem som bor utanför Sk-å kommun, betalar 125 kr. Familjemedlem 50 % av fullbetalandes avgift.

Betala helst till klubbens Plusgiro 48 55 37-5. (För inbetalningar till Bankgiro tar Nordea ut en avgift!) Betalas senast 2018-02-01.
Har du frågor, kontakta någon i styrelsen.

Jag tror det fortfarande finns tjusiga medlemskort kvar, om du skulle vilja ha ett! Kolla med kassören!

Läs mer>>