Signalspaning.se

on .

www.signalspaning.se Här finns mycket att läsa om signalspaning och teknik. Kolla t. ex "Aperiodic Magnetic Loop Array 2-32MHz för signalspaning". De som gillar att forma loopar av kopparrör (runt bildäck) kan här få sitt lystmäte tillgodosett! Om antennen skrivs: "Our basic antenna is an untuned, balanced loop which has dimensions that are small compared with the wavelength. A preamplifier circuit, fitted at the base of the antenna, exactly complements the loop characteristics. This combination results in a nominally constant, effective, height over the 2.0 to 32.0 MHz frequency range.

Läs mer>>