Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Nytt i klubbstugan

on .

Värmestyrning mm Ny värmestyrning mm håller på att kopplas in i klubbstugan. De gamla mekaniska termostaterna hade gjort sitt och regleringen var tämligen oprecis. Det pratas om internetstyrning mm, som med allt där "data" är inblandat, så är det bara fantasin (och pengarna) som begränsar möjligheterna. Janne/FXT håller i skruvmejseln med assistans av Christer/XLL.