Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Service på R4 Skellefteå

on .

R4 Skellefteå Onsdag den 25 augusti tillbringade jag några timmar med att serva R4-repeatern i stan. Den har trots ny antenn sprakat ibland och jag misstänkte att det var något med duplexfiltret. Filtret har alltid varit "hett", dvs det har reagerat om man kommit åt det med ett metallföremål. Jag har felsökt men inte hittat något direkt mekaniskt fel. Däremot så har jag trimmat det och där fanns det en hel del att hämta. Efter trimning så kan jag inte mäta någon sändarpåverkan på mottagaren och inte heller någon yttre påverkan, dvs påverkan från omgivande radiomiljö (måste ha varit en bra dag!). RX-känsligheten via filtret är -116 dBm eller 0.35uV PS, RX-fitret dämpar 2 dB. Repeatern byggdes på 80-talet, filtret är hembyggt och har vissa brister, riggen är junk från Sonab i Lövånger. Det hade varit trevligt med lite moderna prylar...