Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Kallelse årsmöte 2023

Skriven av Administrator on .

SKRA

    Hej SKRA-medlem!

    Kallelse till årsmöte.

 

Du är välkommen till vårt årsmöte tisdagen den 21 februari kl. 19:00.
Vi håller till som vanligt i vår klubbstuga ute på Rönnbäcken.
Drop in från kl. 18:00, efter mötet blir det semlor och kaffe.

(Finns det önskemål om något annat än en semla och kaffe så meddela undertecknad).

 Välkommen önskar styrelsen i Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
 gm Stefan SM2ILF, 0702170401 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Förslag till dagordning vid årsmöte 21 februari 2023

 •  1 Mötets öppnande.
 •  2 Val av ordförande för mötet.
 •  3 Val av sekreterare för årsmötet.
 •  4 Val av två justeringsmän, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att tjänstgöra som rösträknare.
 • 5 Rösträknarna upprättar röstlängd för mötet med hjälp av den förteckning över röstberättigade medlemmar som kassören tillhandahåller.
 • 6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 • 7 Frågan om dagordningens godkännande.
 • 8 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
 • 9 Framläggande av revisionsberättelse.
 • 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • 11 Val av styrelseledamöter.
       a) Val av ordförande för två år.
       b) Val av ledamot, till lika 1:e vice ordförande för två år.
       c) Val av andre styrelsesuppleant för två år.
 • 12 Val av ledamöter till sektioner, kommittéer och övriga funktioner för det kommande verksamhetsåret.
 • 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för det kommande verksamhetsåret.
 • 14 Val av valberedning inför nästa årsmöte, bestående av två personer varav en sammankallande, samt en suppleant för dessa.
 • 15 Behandling av budget för innevarande år, samt fastställande av tak för medlemsavgift för påföljande år.
 • 16 Behandling av förslag från styrelsen.
 • 17 Behandling av inkomna motioner.
 • 18 Frågan om kostnader för årsmötet.
 • 19 Mötets avslutande.