Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Kallelse till Distrikt 2 möte i samband med loppmarknaden 19e Augusti

Skriven av Administrator on .

Sveriges Sändareamatörer

SSA's Distrikt 2 möte i Skelleftehamn

Tid: Lördagen 19 Augusti kl 13:00

Plats: Rotundan i Skelleftehamn

 

Härmed kallas SSA-medlemmar i distrikt 2 till distriktsmöte den 19:e augusti 2023 kl.
13:00.
Mötet kommer att genomföras i Rotundan i Skelleftehamn i samband med SK2AU:s
traditionella loppis.
Inlotsning via repeater, RV56 (R4) (Tonöppning 1750) Direktfrekvens 145,550 (handapparat)
Adress: Vintergatan 50, Skelleftehamn
Karta:
Länk till eniro

Efter mötet föreslås att äta gemensam middag. Lämplig restaurang meddelas i samband med loppisen. Middag betalar man själv.

Önskar man övernatta i Skellefteå finns möjlighet vid något av stadens hotell. Övernattning sker på egen bekostnad.

Välkommen!
SM2OAE, Tomas: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
T.f. DL2
SM2PDT, Per: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
ordförande i SK2AU

Förslag till Dagordning

1. Mötets öppnande och ev. parentation
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare för mötet
3. Mötets behöriga utlysning
4. Fastställande av dagordning för mötet
5. Föregående mötesprotokoll
6. Distriktsstyrelsen och dess organ
7. Distriktskassan
8. Rapport från distriktet
9. Bulletinverksamheten
10. QSL-service
11. Övriga rapporter (från klubbar, funktionärer m.fl.)
12. Motioner och propositioner till SSA:s kommande årsmöte
13. Utbildnings och rekryteringsfrågor
14. Val av distriktsledare, fyllnadsval 1 år. Val av distriktsvalberedning
15. Övriga frågor
16. Nästa distriktsmöte (tid, plats och program)
17. Mötets avslutning

Valberedningens förslag till ny DL2; SM2MTR, Per Gedda.

Kort presentation om Per;
Engagerad och meriterad testkörare med många år vid mikrofonen. Aktiv inom portabeltester som
SMFF och WWFF. Varit delaktig i certifikatutbildning och genomfört CW-kurs. Styrelseledamot i FURA
samt del i SSA:s valberedning. Tidigare känd som SM3MTR.