Välkommen till Skellefteå Radioamatörer, SK2AU!
Vi är din lokala amatörradioklubb i Skellefteå,
vi har vår verksamhet i en egen klubbstuga i Rönnbäcken med antenner och radioutrustningar för de flesta frekvenser.
Vi träffas
där varje helgfri tisdag kl 1900, mer info under Klubbkvällar på hemsidan. För kontakt maila/ring någon i styrelsen.
SK2AU nu även på Facebook! Kom med/logga in och skriv vad du gör och kör! 

Kallelse årsmöte 2024

Skriven av Administrator on .

SKRA

    Hej SKRA-medlem!

    Kallelse till årsmöte.

 

Du är välkommen till vårt årsmöte tisdagen den 13 februari kl. 19:00.
Vi håller till som vanligt i vår klubbstuga ute på Rönnbäcken.
Drop in från kl. 18:00, efter mötet blir det semlor och kaffe.

(Finns det önskemål om något annat än en semla och kaffe så meddela undertecknad).

 Välkommen önskar styrelsen i Skellefteå Radioamatörer, SK2AU
 gm Stefan SM2ILF, 0702170401 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Förslag till dagordning vid årsmöte 13 februari 2023

§1 Mötets öppnande.

§2 Val av ordförande för mötet.

§3 Val av sekreterare för årsmötet.

§4 Val av två justeringsmän, att tillsammans med mötesordföranden justera mötesprotokollet samt att tjänstgöra som rösträknare.

§5 Rösträknarna upprättar röstlängd för mötet med hjälp av den förteckning över röstberättigade medlemmar som kassören tillhandahåller.

§6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

§7 Frågan om dagordningens godkännande.

§8 Framläggande av styrelse- och kassarapport.

§9 Framläggande av revisionsberättelse.

§10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11   Val av styrelseledamöter.
         a) Val av kassör för två år.
         b) Val av sekreterare för två år.  
         c) Val av ledamot, tillika 2:e vice ordförande för två år.
         d) Val av 1:e styrelsesuppleant.

§12 Val av funktionärer; ledamöter till sektioner, kommittéer och övriga
       funktioner för det kommande verksamhetsåret.

§13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för det
       kommande verksamhetsåret.

§14 Val av valberedning inför nästa årsmöte, bestående av två personer varav         en sammankallande, samt en suppleant för dessa.

§15 Behandling av budget för innevarande år, samt fastställande av tak för       
       medlemsavgift för påföljande år.

§16 Behandling av förslag från styrelsen.

§17 Behandling av inkomna motioner.

§18 Mötets avslutande.

§19 Övriga frågor/information.