Funktionarer

Namn Position Telefon Ort Läge Land
Datorer, nätverk, infra. 1 SM2PDT - Per Hellgren 070 - 337 25 25 Skellefteå
Datorer, nätverk, infra 2 SM2FXT - Jan Bergström 070 - 675 56 59 SKELLEFTEÅ
Stationsansvarig SM2ILF - Stefan Hedenström 070 - 217 04 01 SKELLEFTEÅ
Vice stationsansvarig SM2PDT - Per Hellgren 070-630 51 10 SKELLEFTEÅ
Repeateransvarig SM2FXT - Jan Bergström 070 - 675 56 59 SKELLEFTEÅ
Vice repeateransvarig SM2DLA - Sören Wallén 070 - 513 58 51 SKELLEFTEÅ
Biblioteksansvarig SM2BYW - Jimmy Jonsson 0910 - 180 52 Skellefteå
Materialförvaltare SM2XLL - Christer Lundberg 070 - 377 73 21 SKELLEFTEÅ
QSL-ansvarig (1) SM2XLL - Christer Lundberg 0910 - 373 21 SKELLEFTEÅ
QSL-ansvarig (2) SM2BYW - Jimmy Jonsson 0910 - 180 52 SKELLEFTEÅ
Webbmaster ord SM2WMV - Mikael Larsmark 0702427827 BURTRASK
Webbmaster vice SA2CHQ 070 - 364 5512 BURTRÄSK