Mer om project Delta Loop

Skriven av Administrator on .

Relaxdepartment with sauna waiting... SM2RHL and SA2BZE sorts out the Deltaloop
Relaxavdelningen i Båtfors. tip-top med fin bastu mm. André/SM2RHL och Erik/SA2BZE försöker reda ut deltaloopen.
SM2RHL lifts the balun Deltaloopbalun
André i hissartagen!
Den hembyggda deltaloopbalunen i närbild.
Delta loop high in the sky... Jimmy uses some other wires...
På plats! Jimmy/SM2BYW använder en annan sorts lina...