Skellefteå Radioamatörer, SKRA
Amatörradiosignal SK2AU

Repeater SK2AU/R, RU376 (RU4), Skellefteå

Infrekvens 432,700 MHz
Utfrekvens 434,700 MHz
QTH Skellefteå. Lokator KP04LS
Position: Long E 20° 57' 30" Lat N 64° 46' 30"
Repeater SK2AU/R, RU376 (RU4), Skellefteå
Öppning & logik Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 0,5 sek för start.
Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "S" på telegrafi. ID, SK2AU/R, sänds strax före stängning.
Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min.
Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning Nokia BSR-450 (Kyodo KG110)
Känslighet 0,8 uV EMK för 20 dB SINAD mätt med CCITT-filter
(mätt på mott.ingången)
Uteffekt 20 W
Strömförsörjning 230 V med reservkraft
Duplexfilter Wacom WP-678
Antennkabel 7/8" Flexwell
Filter/kabelförlust 1,2 + 1,5 dB
Antenn Kathrein 720880
Antennvinst 5 dBd
ERP 32 W

Antennhöjd 125 m. över marken, 248 m. över havet och 125 m. över medelmarknivån.
Mastfotens höjd över havet: 123 m.
Räckvidd Ca. 50 km, beroende på topografin

Stationsansvariga SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan.

Länkning Ingen länkning f. n.

¹ = konstant länkad. ² = valbart.

Anmärkning Bildsida

Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla
return