Härnösand Radio 1916 - 1993

on .

MRCC HärnosandHärnösand Radio, SAH, öppnades för trafik den 21 juli 1916 med en gnistsändare på 4 kW antenneffekt för långvågstelegrafi. Kustradiostationen var placerad på Hemsön utanför Härnösand. Det fanns även två mottagare (Eddystone vill jag minnas att det var) i Bjuröklubb. När Luleå och Boden Radio lades ner 1974-75, så byggdes en sändar- och mottagarstation i Bjuröklubb vilken fjärrstyrdes från Härnösand. Jag hittade ett jubileumshäfte från 1991 i mina gömmor, det gavs ut när SAH fyllde 75 år. Du kan läsa det här: sid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8.
Det finns en del att läsa om kustradion i Sverige hos radiomuseet.se också. "K-G Mohlin" som finns avbildad i häftet när han stänger ner stationen på Hemsön 1975, är kanske mer känd som Molle/SM3AKW.
Källa: Televerket Radio.