Skellefteå Radioamatörer, SKRA
Amatörradiosignal SK2AU

Repeater SK2AU/R, RV56 (R4),
Galtispouda Arjeplog

Infrekvens 145,100 MHz
Utfrekvens 145,700 MHz
QTH Arjeplog, Lokator JP86XC.
Position: Long E 17° 56' 7", Lat N 66° 7' 20"
Repeater SK2AU/R, RV56 (R4), Galtispouda Arjeplog
Öppning & logik Konstruktion SM2KOT. 1750-Hz-ton i ca 2 sek för start. Efter insignalsbortfall kommer en "blip" samt efter ca 3 sek en "site-ID" = "G" på CW. ID, SK2AU/R, kommer strax före stängning. Tailtimer: ca 12 sek. Långsnackartimer: 10 min.
Logiken har en adaptiv squelch, dvs vid svag insignal så fördröjs tillslaget av squelchen, kan höras som en brussvans vid svag insignal när PTTn släpps.
DTMF-funktioner Nej
Radioutrustning Zodiac MA 161, modifierad
Känslighet 0,5 uV EMK för 12 dB SINAD (mätt på mott.ingången)
Uteffekt 20 W
Strömförsörjning 12 V, 500 Ah batteri strömförsörjs av en 50 W solpanel.
Duplexfilter 3 + 3 kaviteter från Radiomaster
Antennkabel RG-214
Filter/kabelförlust 1,7 + 1,7 dB
Antenn Aerial Oy AV1431, 2-stackade dipoler
Antennvinst 7 dBi (4,85 dBd)
ERP 32 W

Antennhöjd 12 m över marken, 805 m över havet Mastfotens höjd över havet: 793 m
Räckvidd Ca. 100 km, beroende på topografin

Stationsansvariga SM2DLA/Sören och SM2FXT/Jan.
Lokalt ansvarig - (SM2AYK/David SK)

Länkning En skannande länkmottagare med RLM-logik i Storuman kan koppla ihop Galtis-repeatern med Storuman om man sänder en lång 1750 Hz-ton.. Läs mer om Storumans repeaternät här.
Anmärkning Bildsida från monteringen den 24 juli 2004 och från montering av solpanel den 5 juli 2007.

Map Galtispouda

Uppdaterad: 2011-09-09 sm2dla
return