Styrelse

Namn Befattning Telefon Ort Län Land
Ordförande SM2PDT - Per Hellgren 0910 - 830 02 SKELLEFTEÅ
Ledamot och 1:e vice ordförande SM2FXT - Jan Bergström 070 - 675 56 59 SKELLEFTEÅ
Ledamot och 2:e vice ordförande SM2ALV - Lennart Sjögren 070 - 265 42 29 SKELLEFTEÅ
Sekreterare SM2ILF - Stefan Hedenström 070 - 217 04 01 SKELLEFTEÅ
Kassör SA2BZE - Erik Marklund 070 - 563 16 39 SKELLEFTEÅ
1:e suppleant SA2CHQ - Samuel Varodell 070 - 364 55 12 BURTRÄSK
2:e suppleant SA2CLC -Tommy Stenmark 070 - 5891194 BURTRÄSK