Styrelse

Namn Position Telefon Ort Läge Land
Ordförande SM2PDT - Per Hellgren 070 - 630 51 10 SKELLEFTEÅ
Ledamot och 1:e vice ordförande SM2FXT - Jan Bergström 070 - 675 56 59 SKELLEFTEÅ
Ledamot och 2:e vice ordförande SM2WMV - Mikael Larsmark 070 - 242 78 27 Burträsk
Sekreterare SM2ILF - Stefan Hedenström 070 - 217 04 01 SKELLEFTEÅ
Kassör Lena hedenström 070-246 86 61 SKELLEFTEÅ
1:e suppleant SA2CHQ - Samuel Varodell 070 - 364 55 12 BURTRÄSK
2:e suppleant SA2CLC -Tommy Stenmark 070 - 5891194 BURTRÄSK