Mer från mastprojektet

Skriven av Administrator on .

SM2RMG fixing a new hole in te wall New protective hose for koax and data cable
Halvtumskabeln kräver ett nytt hål i väggen, Janne/SM2RMG har koll på läget! Stefan/SM2ILF bandar ihop slangarna. (En är reserv)
 Connecting RJ45 connector to control cable   Microbit AS-1269-N Antenna Switch
 Inkoppling av RJ45-kabel i antennväxeln.  Microbit AS-1269-N Antenna Switch
 SM2ILF installing antenna switch  New antenna switch reduces the amount of cables
Stefan monterar växeln i den gamla apparatsskåpslådan. Det blir förhoppningsvis färre kablar efter byte av antennväxel
 Lunch time!  Bad earthing?
 En hamburgare eller två är alldrig fel!  En sanning med modifikation...